Muscle Package

پکیج عضله سازی

تمرین با دمبل و کش پیلاتس برای داشتن عضله‌ای قدرتمند

پکیج عضله سازی

_

در این پکیج:
تمرین با دمبل و کش پیلاتس که وسایل مورد نظر به شکل رایگان برای شما ارسال می‌شود و پس از پایان دوره می‌بایست وسایل را برگردانید.
– تمرین‌ها در منزل به مدت 30 دقیقه انجام می‌شود.
– رژیم‌های غذایی پس از ارسال فیدبک‌ها برای شما ارسال شده و برای اینکه تکراری نباشد هر ۱۰ تا ۱۵ روز تغییر می‌کند.

پکیج عضله سازی

هزینه ثبت نام

۱٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان
55۰٬۰۰۰ تومان
Package Register

ثبت نام پکیج

شما با استفاده از فرم زیر می‌توانید در پکیج عضله سازی ثبت نام کنید.