Fat Burning Package

پکیج چربی سوزی (30 روزه)

۳۰ روز تمرین بدون احتیاج به وسیله و فقط با وزن بدن به مدت حدود ۳۰ دقیقه در منزل

پکیج چربی سوزی – 30 روزه

_

در این پکیج:
– ۳۰ روز تمرین بدون احتیاج به وسیله و فقط با وزن بدن به مدت حدود ۳۰ دقیقه در منزل طراحی می‌شود. مربی تمرینات را انجام داده و شما هم همزمان با او تمرین خواهید کرد.
– رژیم های غذایی پس از ارسال فیدبک ها برای شما ارسال می‌شود و برای اینکه تکراری نباشد، هر 10 تا 15 روز تغییر می‌کند.

پکیج چربی سوزی در 30 روز
Motion

کلیپ معرفی پکیج

محل قرارگیری کلیپ

هزینه ثبت نام

۸۱۲٬۵۰۰ تومان
400000 تومان
Package Register

ثبت نام پکیج

شما با استفاده از فرم زیر می‌توانید در پکیج چربی سوزی 30 روزه ثبت نام کنید.