Fat Burning Package

پکیج چربی سوزی (75 روزه)

۷۵ روز تمرین بدون احتیاج به وسیله و فقط با وزن بدن به مدت ۳۰ دقیقه در منزل

پکیج چربی سوزی – 75 روزه

_

در این پکیج:
– ۷۵ روز تمرین بدون احتیاج به وسیله و فقط با وزن بدن به مدت ۳۰ دقیقه در منزل طراحی می‌شود.
– رژیم‌های غذایی پس از ارسال بازخوردها برایتان ارسال می‌شود و برای آنکه تکراری نباشد، هر 10 الی 15 روز تغییر می‌کند.

پکیج چربی سوزی در 75 روز

هزینه ثبت نام

۱٬۵۶۳٬۰۰۰ تومان
780٬۰۰۰ تومان
Package Register

ثبت نام پکیج

شما با استفاده از فرم زیر می‌توانید در پکیج چربی سوزی 75 روزه ثبت نام کنید.